Fomax
Groeiend succes, groeiende organisatie

Voor ondernemers staat De Zaak centraal. Altijd. Doe je het goed, dan is succes onvermijdelijk. Succes betekent groei. En groei vraagt om (meer) personeel. Voor veel ondernemers is dat een grote stap. Immers, goed personeelsmanagement vraagt veel tijd en legt een grote verantwoordelijkheid op uw schouders. U bent ondernemer, u wordt werkgever, met rechten én plichten.

Veel ondernemers zien op tegen de investering in tijd, materiaal, kennis en kosten die het hebben van personeel onvermijdelijk met zich meebrengt. Wat zijn bijvoorbeeld de wettelijke rechten én plichten voor werkgevers? Hoe verdeel ik de taken? Wie is verantwoordelijk voor wat? Hoe zet je een personeelsadministratie op? 

En  als al die aanloopproblemen zijn opgelost, is het zaak om je medewerkers geïnspireerd, betrokken en gemotiveerd te houden. Uw werknemers zijn ook  onderdeel en ambassadeurs van uw organisatie.

Duidelijk Management of goed Teamwork                Hongarije

Pomax (P&O Maximaliseren)  wil in deze behoefte voorzien en biedt professioneel advies, persoonlijke en praktische ondersteuning op organisatorisch en uitvoerend P&O-gebied. Uw organisatie- en personeelsbeleid worden optimaal op elkaar afgestemd en uitgevoerd om uw wensen, plannen en ambities te realiseren. Het hebben van de juiste persoon op de juiste plaats is een gezonde basis voor de onderneming, zodat u kunt doen waarin ú uitblinkt: ondernemen.

Voor een vrijblijvend advies t.b.v. personeelszaken in uw organisatie neem contact op met info@pomax.org